Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
31/10/2018 DATOS ESTATÍSTICOS. ISSGA
 
31/10/2018 DATOS ESTATÍSTICOS. INSST
 
31/10/2018 DATOS ESTATÍSTICOS
PIVISTEA 2016
2/1/2019 Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
Este documento recolle a Avaliación do programa de Vixilancia da saúde dos traballadores/as que estiveron expostos a amianto correspondente ao ano 2016. O programa vense implantando de xeito progresivo nas comunidades autónomas dende o 2004 e a súa avaliación inclúe, ademais da a avaliación dos resultados, os procesos e a estrutura do programa, a valoración da pertinencia e suficiencia do mesmo e o impacto sobre a saúde dos traballadores/as expostos.
Imaxen do ISSG
20/11/2018 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
20/11/2018 ISSGA
Datos da sinistralidade no TERCEIRO trimestre do 2018 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Gráfica eurostat 2018
13/11/2018 EUROSTAT
Este artigo, publicado en 2018, presenta unha serie de achados estatísticos en relación cos indicadores relacionados con accidentes mortais e non mortais no traballo na Unión Europea (UE); As estatísticas presentadas recompiláronse no marco do exercicio de recompilación de datos administrativos das estatísticas europeas sobre accidentes no traballo ( ESAW).
Informe de accidentes laborales de tráfico 2017
26/10/2018 INSST
O Instituto Nacional de Seguridade Saúde e Benestar no Traballo vén elaborando, dende 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. No documento actual preséntanse os resultados correspondentes ao ano 2017, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros, poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan na redución destes sinistros e vixiando a evolución desta sinistralidade que reflicte unha tendencia ascendente desde o ano 2012.
Observatorio por CCAA e sector +
22/10/2018 INSST
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre setembro 2017 e agosto 2018 respecto ao período comprendido entre setembro 2016-agosto 2017.
Actividades prioritarias en función da sinistralidade 2017
25/9/2018 INSST
Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSST, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.
Observatorio por CCAA e sector +
24/9/2018 INSST
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre agosto 2017 e xullo 2018 respecto ao período comprendido entre agosto 2016-xullo 2017.
Traballadores autónomos. Perfil sociodemográfico e sinistralidade laboral 2017
19/9/2018 INSST
O Estatuto do Traballador Autónomo (Lei 20/2007) supuxo un importante avance no coñecemento das condicións de seguridade e saúde no traballo deste colectivo. Con esta norma faise obrigatoria a cobertura da prestación por accidente de traballo e enfermidade profesional aos denominados traballadores autónomos economicamente dependentes e a aqueles integrados en actividades de maior risco, polo que ano a ano se irá mellorando o nivel de coñecemento do comportamento fronte ao accidente de traballo por parte do colectivo de autónomos.
Sinistralidade laboral Galiza 2017
17/9/2018 INSST
Nesta monografía actualízanse e amplíanse os datos relativos á sinistralidade laboral en Galicia obtidos no mes de febreiro do 2018. A información agrúpase nas seguintes epígrafes: Accidentes de traballo sen baixa, accidentes de traballo con baixa, accidentes de traballo mortais, Índices de incidencia, variación interanual dos accidentes con baixa en xornadade traballo ocorridos nos últimos dez anos, enfermidades profesionais e patoloxías non traumáticas causadas polo traballo.
Imaxen do ISSG
4/9/2018 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/9/2018 ISSGA
Datos da sinistralidade no SEGUNDO trimestre do 2018 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio por CCAA e sector +
27/8/2018 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xullo 2017 e xuño 2018 respecto ao período comprendido entre xullo 2016-xuño 2017.
Observatorio por CCAA e sector +
29/6/2018 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre maio 2017 e abril 2018 respecto ao período comprendido entre maio 2016-abril 2017.
Imaxen do ISSG
1/6/2018 ISSGA
Datos da sinistralidade no PRIMEIRO trimestre do 2018 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
1/6/2018 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio por CCAA e sector +
22/5/2018 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre abril 2017 e marzo 2018 respecto ao período comprendido entre abril 2016-marzo 2017.
aumento sinistralidade
11/5/2018 Sinistralidade
Os datos de sinistralidade laboral referidos a 2017, 583.425 accidentes laborais con baixa, representan o cuarto incremento consecutivo da sinistralidade. O primeiro trimestre do 2018 continúa coa tendencia á alza: 52 mortes en accidente laboral, 10 máis que no mesmo período do ano anterior o que significa un incremento do 23,8%.
Observatorio por CCAA e sector +
24/4/2018 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre marzo 2017 e febreiro 2018 respecto ao período comprendido entre marzo 2016-febreiro 2017.
Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro-decembro 2017
11/4/2018 INSSBT-OECT
Neste informe analizáronse 16.488 Accidentes de Traballo con baixa ocorridos entre xaneiro e decembro de 2017, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Destes, 14.755 ocorreron en xornada de traballo e 1.733 ao ir ou voltar do traballo.
Imaxen do ISSG
26/3/2018 ISSGA
Resumo de principais resultados de accidentes de traballo referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade. Xaneiro-decembro 2017/2016.
Imaxen do ISSG
26/3/2018 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2017 e acumulados referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio por CCAA e sector +
22/3/2018 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre febreiro 2017 e xaneiro 2018 respecto ao período comprendido entre febreiro 2016-xaneiro 2017.
Partes comunicados
27/2/2018 PATOLOXÍAS NON TRAUMÁTICAS
Mediante o Real Decreto 1043/2017, do 22 de decembro, polo que se aproba o Programa anual 2018 do Plan Estatístico Nacional 2017-2020, o Goberno anunciou a elaboración dunha nova Estatística de Patoloxías non Traumáticas, que recollerá e difundirá información relativa ás enfermidades non incluídas na lista de enfermidades profesionais que contraia o/a traballador/a con motivo da realización do seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade é por causa exclusiva da execución do mesmo.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais