Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Portada Curso básico 50 horas
6/4/2011 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
formación prl
6/3/2018 FORMACIÓN
Segundo o Colexio existe un descoñecemento dos aspectos máis elementais en relación aos riscos laborais, tanto del marco normativo, como das responsabilidades, dereitos e deberes existentes no devandito ámbito.
BOE-CONSTRUCIÓN
28/9/2017 Formación
No texto recóllense especificacións sobre a formación en materia de prevención de riscos laborais, as posibles convalidacións e a acreditación da formación recibida en materia de prl a través da Tarxeta Profesional da Construción, TPC (Libro segundo, Título III). No anexo XII poden visualizarse os contidos previstos para este tipo de formación e no anexo XIII as convalidacións.
BOE
21/6/2017 Formación
O convenio estabelece unha formación mínima con temática concreta para cada rol de traballador. Esta formación deberá ser impartida por entidades homologadas pola Fundación do Metal para a Formación, Cualificación e o Emprego, FMF, podendo ser cantidatas a esta homologación os servizos de prevención alleos acreditados pola autoridade laboral ou as empresas encadradas nos sectores de actividade estabelecidos neste Convenio e que dispoñan de organización preventiva propia. A formación deberá ser "reciclada" cada 3 anos ou cando o traballador/a estivese alonxado do sector a lo menos un ano de xeito continuado. O factor de caducidade da formación deberá incorporarse á xestión documental que se vincule á formación acreditada.
BOE Construción
25/2/2016 formación
O 23 de febreiro o BOE publicou a Acta de acordos sobre a modificación da regulación da tarxeta profesional da construción de acordo co estabelecido no V Convenio colectivo do sector da construción. Entre os cambios que se aprecian neste texto, está a adaptación da formación en prevención de riscos laborais motivada según se explica no mesmo pola recente modificación do Sistema Profesional para o Emprego, que suprime a modalidade a distancia.
INSHT
21/12/2015 INSHT
Neste cartel, publicado polo INSHT, preséntase unha táboa cos contidos da formación básica sobre os riscos que conleva o traballo con amianto, en función do nivel de probabilidade de atopar amianto nas distintas profesións.
BOE Construción
29/6/2015 Formación
Debido ás dúbidas suscitadas acerca da convivencia da formación inicial de 8 horas e a formación por posto de traballo ou oficio, así como do contido concreto desta última, a Comisión Paritaria do Convenio considerou convinte realizar unha aclaración ao respecto. Así aparece puplicada no Boletín Oficial do Estado a Aclaración da Comisión Paritaria do Convenio acerca do disposto no artigo 138 b) do V Convenio Xeral do Sector da Construción ao redor da formación do primeiro ciclo e do segundo ciclo.
BOE
26/3/2015 Formación
O Real Decreto-lei 4/2015, de 22 de marzo, para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral, foi publicado no Boe o día 23 de marzo de 2015
PREVISEL 2015
17/2/2015 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG
Os días 10 e 11 de febreiro tivo lugar en Ourense o 10º Salón da Seguridade e a Saúde Laboral, PREVISEL. Como ven sendo habitual , a CIG estivo presente no salón a través da xestión dun stand no que os asistententes que se achegaron puideron coñecer a actividade que se desenvolve na CIG en materia de prevención de riscos e saúde laboral así como diversas publicacións editadas polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral. Así mesmo, organizouse dentro deste marco a Xornada Técnica: A acción do delegad@ de prevención: unha necesidade.
TPC vertical
24/11/2014 TPC
Crear un estándar mínimo común a todos os Estados membros, que acredite a formación e a experiencia dos traballadores do sector da construción. Esta foi a principal conclusión do Seminario celebrado en Bruxelas os pasados días 17 e 18 de novembro, sobre "as tarxetas sociais de acreditación na industria da construción", organizado pola Federación Europea dos Traballadores da Construción (Efbww) e a Federación Europea da Industria da Construción (FIEC), en colaboración coa Asociación Europea de Institucións Paritarias (AEIP), e financiado pola Comisión Europea.
Diploma VCA
3/12/2013 Formación
A certificación VCA, un sistema similar a OSHAS 18001, ISO 9001 e 14001, acredita que as empresas e os seus traballadores cumpren cunha serie de criterios en materia de seguridade, saúde e medio ambiente. As principais empresas da construción, da industria petroquímica e do sector enerxético de Alemaña, Francia, Bélxica, Holanda, Austria, Suíza e Luxemburgo xa solicitan o sistema de certificación VCA que, en holandés, significa Lista de Seguridade, Saúde e Medio Ambiente para Contratistas. Nos devanditos países, estar acreditado en VCA facilita a contratación ante terceiros, dado que as empresas esixen esta certificación para acometer os seus proxectos.
BOE-CONSTRUCIÓN
25/11/2013 FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN
O 22 de novembro publicouse no BOE a Resolución do 8 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a Acta dos acordos sobre o procedemento para a homologación de actividades formativas en materia de prevención de riscos laborais, así como sobre o Regulamento de condicións para o mantemento da homologación de actividades formativas en materia de prevención de riscos laborais de acordo co establecido no V Convenio colectivo do sector da construción.
logo gabinete
18/11/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Coa celebración da Xornada Técnica “O deterioro da saúde no traballo: transtornos musculoesqueléticos e outras doenzas", celebrada en Ourense , remata este ano 2013 a programación de actividades formativas en materia de prevención de riscos laborais promovida polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG.
Cartaz Xornada Ourense 23 10 13
7/11/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O pasado 23 de outubro celebrouse no Salón de Actos da "casa do chocolate" en Ourense, a Xornada Técnica "O deterioro da saúde no traballo: transtornos musculoesqueléticos e outras doenzas". A asistencia de delegados e delegadas foi elevada, motivada sen dúbida polo interés que suscitan os temas que se trataron.
Tarxeta cualificacións profesionais
27/6/2013 UE
Os Vintesete e os eurodeputados chegaron a un "acordo político" sobre a revisión da normativa comunitaria sobre cualificacións profesionais na UE vixente dende 2005.
Imaxen da Axencia Europea
17/6/2013 EU-OSHA
Para dotar aos mozos con técnicas, coñecementos e actitudes en materia de SST, a educación sobre riscos debe incorporarse ao currículo escolar, a partir da escola primaria. O enfoque escolar holístico da SST integra a educación sobre riscos e a xestión da seguridade e a saúde na escola en todas as actividades escolares, así como o seu funcionamento, converténdoas en parte integrante da vida escolar.
Xornada Vigo
16/10/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG
O Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG segue a traballar no desenvolvemento de actividades formativas en materia de prevención durante este ano 2012.
Curso básico 55 horas en Ortigueira 1
12/6/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Dentro das tarefas que desenvolve o Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG está a realización de actividades formativas en prevención de riscos laborais. Neste ano 2012, estamos a realizar cursos básicos en prl, cursos monográficos e xornadas técnicas segundo a programación que pode visualizarse no apartado de eventos da portada da nosa páxina web.
Traballos en altura Universidade de Vigo
25/4/2012 Universidade de Vigo
En Galicia prodúcense 3000 accidentes anuais como consecuencia de caídas en altura. As cifras demostran que queda moito por facer no eido da prevención de riscos laborais, un campo no que a Universidade de Vigo ten avanzado nos últimos anos, aprobando, por exemplo, "o Plan de Prevención da Universidade e desenvolvendo plans espacíficos de autoprotección para os centros así como simulacros e actividades formativas", como explica o vicerreitor de Economía e Planificación, José Manuel García.
Facultade de Historia USC
16/3/2012 Formación
O coordinador da Comisión Nacional de Prevención de Riscos Laborais no ámbito universitario e conselleiro técnico da Secretaría Xeral de Universidades do Ministerio de Educación, Felipe Batuecas, presentou no Centro de Estudos Avanzados da USC o acordo estatal para a adaptación da lexislación de prevención de riscos laborais ás universidades, o que permitirá desenvolver unha política específica nun ámbito que, polo menos, no universitario está «no inicio».
Formación
21/11/2011 Formación
Só o 32% dos traballadores recibe algún tipo de formación continua na súa empresa, segundo un estudo realizado por Brainers, a división especializada en formación a medida para empresas do Grupo Constant, que pon de relevo o potencial da demanda de formación para ocupados.
INSHT
19/10/2011 Desenvolvemento da Estratexia Española de Seguridade e Saúde 2007/2012
A Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2007-2012 constitúe o instrumento para establecer o marco xeral das políticas de prevención de riscos laborais no devandito período. Pretende dotar de coherencia e racionalidade as actuacións en materia de seguridade e saúde no traballo desenvolvidas por todos os actores relevantes na prevención de riscos laborais.
Imaxen do ISSG
13/5/2011 ISSGA
A xornada celébrase o vindeiro día 26 de maio de 2011 no Centro ISSGA de A Coruña.
Formación universitaria
10/5/2011 Formación en prl
A Secretaria de Estado de Emprego, avanzou que o Ministerio de Traballo está ultimando un plan nacional, que incluirá materias específicas sobre prevención de riscos laborais en carreiras universitarias técnicas.
Curso básico
5/4/2011 Curso básico de prl
Formación en prl de 55 horas de duración.
Naval Ferrol
5/4/2011 Curso monográfico
Realizado en Ferrol. Este curso monográfico ten unha duración de 10 horas.
Limpeza
29/3/2011 Xornada Técnica
Celebrada en Santiago de Compostela o pasado día 29 de marzo de 2011.
Curso monográfico Ourense 15 03 11
24/3/2011 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG.
"Almacenamento, manipulación e seguridade cos productos de limpeza" e "Riscos na cociña no sector da hostelería"
XIII xornadas galegas sobre condicións de traballo e saúde
18/3/2011 30, 31 de marzo e 1 de abril de 2011
Os días 30 e 31 de marzo e 1 de abril de 2011, celebráronse no CIS de A Cabana de Ferrol, as “XIII Xornadas galegas sobre condicións de traballo e saúde”, organizadas pola Asociación de Graduados Sociais de Ferrol. Nas xornadas estiveron representados entre outros o INSHT, o ISSGA, a Universidade de A Coruña, a Universidade de Vigo, a Consellería de Traballo e Benestar, o Consello galego de Relacións Laborais e a CIG. A intervención do Secretario Confederal de Negociación Colectiva e Saúde Laboral da CIG, Antolín Alcántara, tivo lugar o día 30 de marzo de 2011 a partir das 11:45 horas.
Imaxen do ISSG
18/3/2011 Xornada Técnica
O pasado día 16 de marzo desenvolveuse no Centro de Seguridade e Saúde Laboral de A Coruña a Xornada Técnica "Avaliación e intervención psicosocial" que contou coa presencia dos Técnicos do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo Ángel Lara Ruíz e Sofía Vega Martínez entre outros.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais