Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto

Formulario de asesoramento técnico


Dende aquí podes enviar a túa consulta ao servizo de asesoramento técnico on line do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG. Por favor, cumprimenta o seguinte cuestionario e nos poñeremos en contacto contigo á maior brevidade. Ten en conta que os campos marcados con asterisco son obrigatorios

Datos identificativos do consultante
Datos identificativos da empresa
Datos identificativos da consulta
Formatos admitidos: pdf, doc, docx, txt, rtf, ppt, pptx, xls, xlsx, zip, bz2, gz, rar, tar, gif, jpg, png, rtf
Os datos que nos proporciona neste formulario, así como calquera outro dato que puidera facilitarse ao longo do proceso de asesoramento, serán recollidos nun ficheiro titularidade da Confederación Intersindical Galega. Os datos facilitados serán tratados pola Confederación exclusivamente coa finalidade de proceder ao asesoramento técnico solicitado. Neste sentido, lle reiteramos o noso compromiso de uso responsable e confidencial dos datos recollidos. Non obstante, cando o desexe, pode exercer os seus dereitos de acceso e/ou cancelación. Pode exercer os seus dereitos por escrito, achegando copia do seu Documento de Identidade, e dirixindo o escrito a "Reponsable de Seguridade" CIG. Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 10. 15703- Compostela.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais