Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
2/1/2019
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

PIVISTEA 2016

Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
Este documento recolle a Avaliación do programa de Vixilancia da saúde dos traballadores/as que estiveron expostos a amianto correspondente ao ano 2016. O programa vense implantando de xeito progresivo nas comunidades autónomas dende o 2004 e a súa avaliación inclúe, ademais da a avaliación dos resultados, os procesos e a estrutura do programa, a valoración da pertinencia e suficiencia do mesmo e o impacto sobre a saúde dos traballadores/as expostos.

Dende a aprobación do programa, rexistráronse 2.526 empresas que realizan ou realizaron actividade laboral con amianto e 56.373 traballadores/as que manipularon ou manipulan fibras de amianto como parte da súa actividade laboral.  O 53,9% (30. 387) son traballadores/as post­ expostos; o 31,3% (17.64 5) son traballadores/as  expostos e o 14,8% clasificáronse como perdas para o rexistro. O 95,9% son homes e  4,1% mulleres. Os motivos máis frecuentes de perdas para o rexistro son a morte do traballador/a (38,6% de os casos de baixa), e o rexeitamento do seguimento (31,1%).

As actividades de construción de barcos e estruturas flotantes, fibrocemento e fabricación de pezas e accesorios para vehículos de motor, son as que incorporan maior número de traballadores/as ao rexistro, 64,43%. A maior porcentaxe de empresas incluídas no censo son as de construción de edificios residenciais (empresas que traballan actualmente en actividades de desamiantado).

Ligazón ao PIVISTEA 2016

Esta avaliación foi realizada logo de trancurridos dous anos dende a anterior. (ligazón a PIVISTEA 2014)

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais