Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
2/7/2018
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Guía do novo regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE
A Guía exponse como un documento de recompilación de consultas e respostas para a correcta interpretación do novo RAPQ, facilitando suxestións concretas naqueles casos nos que o texto regulamentario pode conducir a interpretacións diversas, e para o establecemento de aclaracións a conceptos de carácter xeral.

Con data 25 de outubro de 2017, entrou en vigor o Real Decreto 656/2017, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Almacenamento de Produtos Químicos (RAPQ) e as súas Instrucións Técnicas Complementarias  MIE  APQ 0 a 10.

A finalidade deste novo Regulamento é o incremento da seguridade das instalacións de almacenamento de produtos químicos perigosos, co obxectivo prioritario de evitar danos a persoas, bens e medio ambiente, sen menoscabar en ningún caso o impacto económico que puidese levar a implementación dos requisitos de seguridade necesarios.

O novo RAPQ ten un extenso desenvolvemento técnico. Presenta un total de 11 Instrucións Técnicas Complementarias, e introduce importantes variacións con respecto ao anteriormente vixente, especialmente no referido ao almacenamento de produtos químicos perigosos en recipientes móbiles, que queda regulado por unha  ITC específica, a  MIE  APQ-10.

A Guía exponse como un documento de recompilación de consultas e respostas para a correcta interpretación do novo RAPQ, facilitando suxestións concretas naqueles casos nos que o texto regulamentario pode conducir a interpretacións diversas, e para o establecemento de aclaracións a conceptos de carácter xeral. Ao mesmo tempo incorpora numerosos exemplos prácticos de aplicación, árbores de decisión, esquemas lóxicos,  diagramas, imaxes e fotografías.

A Guía pretende ser unha ferramenta viva, coa posibilidade de incorporar novas respostas a todas as cuestións que vaian xurdindo na medida na que se avance na aplicación do Regulamento. Por este motivo, o presente documento correspóndese cunha primeira versión da Guía técnica, a cal estará en permanente actualización, polo que se irán xerando novas versións da mesma.

Ligazón ao texto completo da Guía

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais