Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
31/10/2018
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

O INSST publica o Documento Técnico: “Prevención de Riscos durante o uso de produtos fitosanitarios. Ano 2018”

INSST
Os produtos fitosanitarios utilízanse para protexer as plantas ou os produtos vexetais fronte aos organismos nocivos, para previr a acción dos devanditos organismos, influír nos procesos vitais dos vexetais, mellorar a conservación dos produtos vexetais, destruír vexetais ou partes de vexetais non deseadoso para controlar ou evitar o crecemento non desexado devegetales. Posúen unha ampla gama de aplicacións: agricultura, silvicultura, xardinería, mantemento das vías de transporte, etc. Con todo, pola súa propia natureza poden ser perigosos para a saúde e o medio ambiente.

A manipulación destes produtos inclúe o seu almacenamento,  dilución/mestura, limpeza dos equipos de aplicación tras a súa utilización, así como a recuperación e eliminación dos restos dos tanques, de envases baleiros e restos de praguicidas, actividades cunha potencial exposición non desexada das persoas. Por tanto, é necesario eliminar ou reducir os riscos que supoñen, fomentando a utilización de alternativas menos nocivas, incluídas as de índole non química, e eliminando, cando sexa posible, ou minimizando a exposición mediante medidas técnicas, organizativas ou de protección individual.

Neste documento o INSST proporciona información sobre o devanditos produtos e os seus tipos, os equipos de aplicación, as etiquetas e fichas de datos de seguridade, o manexo de produtos fitosanitarios, a avaliación do risco, a protección do/a traballador/a, primeiros auxilios, vililancia da saúde e lexislación.

Ligazón ao Documento Técnico “Prevención de Riscos durante o uso de productos fitosanitarios. Ano 2018”.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais